Aplicacions de divisors de biga

Els fanàgrafs s'han utilitzat en experiments ideològics i del món real en els camps físics de la teoria i la relativitat quàntica. Això inclou:

(1) L'experiment 1851 Fizeau mesura la velocitat de la llum a l'aigua;

(2) L'experiment Michelson-Morley de 1887 mesura (suposa) l'efecte de l'èter luminescente sobre la velocitat de la llum;

(3) L'experiment de 1935 Hamar refuta l'afirmació de Dayton Miller dels resultats positius de la repetició de l'experiment Michelson-Molly;

(4) L'experiment de 1932 Kennedy-Thornick prova la independència de la velocitat de la llum i la velocitat de l'instrument de mesura;

(5) L'experiment de proves Bell (a partir de 1972) demostra les conseqüències de l'entrellaçament quàntic i exclou la teoria de les variables implícites locals;

(6) L'experiment de selecció retardada de Wheeler de 1978, 1984, etc. per provar què fa que els fotons siguin ones;

(7) Prova de la interpretació de Penrose de l'experiment FELIX (proposta l'any 2000) La superposició quàntica depèn de la curvatura de l'espai-temps;

(8) Interferòmetre Mach-Zehnder per a diversos experiments, incloent el provador de bomba Elitzur-Vaidman