Optomètrics per què primer buscar estructures espectacle

Un optometrista per comprovar el seu antic ulleres marcs mesura que cada professional en òptica Optometria ha de ser un pas abans. Això passa principalment perquè els vells ulleres checkingthe, ulleres per a les operacions d'optometria investigar Dai Jingshi. Andcontent de l'enquesta inclou:


1, mirall: l'espectacle inclou esfèric, cilindre i l'eix i així successivament;

2, ubicació centre òptic: no hi ha cap fenomen de torns de centre òptics;

Cama 3, marcs, miralls, copes estructura d'estructura;

4, correcció de la visió;