La introducció de goniòmetre

L'aparell de mesura de goniometre és l'aparell de mesura de l'angle, que també es diu el goniòmetre, goniòmetre, mesurador de angle, transportador i així successivament. Ara es refereix al sistema de mesura de angle en espectroscòpia de fluorescència de raigs x dispersiva de longitud d'ona. Utilitza un mecanisme de transmissió d'arma per a la mesura de angle.